info@amt-klinika.com, amtklinika@mail.ru
(+994 12) 596 52 55, (+994 12) 596 53 55, (+994 55) 400 52 55

SLT – nin üstünlükləri

Digər müalicə metodlarına nisbətən SLT –nin terapevtik effekti aydındır. SLT-nin həkim və pasientlər üçün geniş  üstünlükləri  var: tez olması, effektliyi, ekonomik olması, təkrarlana bilmək; təhlükəsizlik, yan təsirlərin, məhdudiyyətlərinin olmaması; inkişaf etmiş ölkələrdə yararlığı, sadə istifadə qaydası.

 

Rejimə riayət etmək problemi.             

Əvvəlki araşdırmalar göstərir ki, damcı təyin olunan qlaukoma xəstələrinin 90% -i tökmə qaydasına riayət etmir, 50%-i  dərmanları vaxtı-vaxtında tökmür.

   Qlaukomalı xəstələrdə reseptə riayət etməmənin müxtəlif səbəbləri var və SLT-də buna rast gəlinmir.

   SLT- bir müdaxiləni tələb edir və daimi müalicə rejimi lazım deyil, ona görə də riayət etmək kimi narahatçılıq olmur.

 

Effektliyi

Birinci terapiya kimi istifadə olunduqda SLT qlaukomanın müalicəsində “qızıl standart” sayılan  Latanoprosta bərabər göz daxili təzyiqi aşağı salır, heç bir yan təsiri yoxdur.

Təkrarlığı

Ehtiyac olduqda müalicəyə zərər yetirmədən, TC təhlükəyə salmadan SLT təkrar oluna bilər. Təkrar SLT-nin 360aparılması təhlükəsiz və effektlidir, hətta birinci müalicə uğursuz olduqda belə . SLT-nin ikinci effekti birinci dəfə aparıldıqda olan effektə bərabərdir. SLT müalicələr arasında 3 ay fasilə olmalıdır ki, birinci müalicənin effektini qiymətləndirmək olsun.

   SLT – ALT-dən sonra  prostoqlandinlərləmüalicə zamanı tətbiq etmək olar.

Təhlükəsizlik və yan təsirləri.

Yan təsirləri:

  • Başlanğıc pik GDT (terapiyadan 1 saat sonra müşahidə olunur, statistik ola bilməz;>2mm c.s. )
  • Azca dumanlı görmə
  • 2-3 gün ərzində yüngül işıqdan qorxma

SLT aparılır:

  • Minimal ağrı və diskonfort.
  • Minimal iltihabi reaksiya.
  • Sistematik yan effektlər olmur.

Əməliyyatdan əvvəl və sonra təyinatlar.

Əməliyyatdan əvvəl dərmanlar:

-Yerli anesteziya

- Profilaktik olaraq alfa-aqonist (Alfaqan) və ya ekvivalent dərmanlar əməliyyatdan sonra göz daxili təzyiqin qalxmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunur. (Əsasən ön kamerada piqment çox olduqda əməliyyat 360aparıldıqda).

   Bəzi həkimlər istənilən prostoqlandinləri aktual digər damcılarla SLT prosedurdan 6-8 həftə əvvəl dəyişdirirlər.

Əməliyyatdan sonra dərman çox vaxt lazımsız olur, çox vaxt individual olaraq xəstənin vəziyyətinə görə təyin olunur.

  • Əməliyyatdan sonra QİƏS (qeyri iltihab əleyhinə steroid) təyin olunur ki, iltihab olmasın. 2-3 gün damcılar tökülməlidir.
  •  Steroid istifadə etmək olmaz, SLT-nin təsir mexanizminə təsir edir.

Pasientin GDT ölçmək üçün SLT-dən 1 saat sonra müayinə etmək lazımdır, terapiyadan 2 həfdə sonra. GDT-in azalmasının kontrol etmək üçün 3 ay ərzində GDT yoxlanmalıdır, başqa müdaxilə məsləhət deyil.