info@amt-klinika.com, amtklinika@mail.ru
(+994 12) 596 52 55, (+994 12) 596 53 55, (+994 55) 400 52 55

SLT- də lazer şualanmanın qisa impulslarından istifadə olunur ki, zədələnmiş gözdə xüsusi hüceyrələrindəki  melanın və ya piqmenti parçalasın. Orqanizmin özünün bərpa mexanizmi işə düşür. Bu bərpa prosesi gözdə maya çıxmasını (drenajı)  yaxşılaşdırır və gözdaxili təzyiqi azaldır. Yaxınyerləşən piqmentsiz hüceyrələrə toxunulmur.

-------------------------------

SLT- qlaukoma terapiyasında yüngül alternativa.

SLT nədir?

Selektiv lazer Trabekuloplastika (SLT)  qlaukomaya bağlı gözdaxili təzyiqi (QDT) azaldan sadə, yüksək effektli lazer prosedurudur. Spesialist- oftalmoloq tərəfindən yerinə yetirilir.5 dəq.davam edir.

Necə işləyir?

SLT- də lazer şualanmanın qisa impulslarından istifadə olunur ki, zədələnmiş gözdə xüsusi hüceyrələrindəki  melanın və ya piqmenti parçalasın. Orqanizmin özünün bərpa mexanizmi işə düşür. Bu bərpa prosesi gözdə maya çıxmasını (drenajı)  yaxşılaşdırır və gözdaxili təzyiqi azaldır. Yaxınyerləşən piqmentsiz hüceyrələrə toxunulmur.

SLT ağrı verə bilər?

Yox. SLT- ağrısız prosedur olub,  heç bir yan təsiri yoxdur.

Prosedur zamanı nə baş verir?

Müalicədən qabaq paseintin gözünü anesteziya etmək və prosedura hazırlamaq üçün damcılar tökülür. Sonra qlaukomalı xəstənin gözünün ön kamera bucağına xüsusi mikroskop və linza vasitəsiilə yüngül impulslu lazer verilir. Lazer proseduru bitdikdən sonar həkim gözünüzə iltihab əleyhinə damcılar tökür. Prosedurdan sonra 1-3 gün ərzində gözdaxili təzyiq düşməlidir.

SLT-ni hansı tezlikdə aparmaq olar?

SLT yüngül, istilik tələb etməyən prosedurdur,  buda onu lazım olan vaxtda təkrarlamağa imkan verir. Digər lazer terapiyalarda təkrar müalicəyə məhdudiyyət qoyulur və ya təkrarlamaq olmur.

SLT kimlərə kömək edə bilər ?

  • Əgər sizdə birincili açıq bucaqlı, psevdoeksfoliativ və ya piqmentli qlaukoma varsa.
  • Əgər siz antiqlaukoma toz dərman müalicəsini apara bilmirsizsə.
  • Əgər siz dərman müalicəsi ilə yanaşı SLT aparmaq istəyirsizsə (effektivliyi artırmaq, dərmanları azaltmaq , terapiyanı gücləndirmək).
  • Əgər sizin requlyar prosedurları aparmağa imkanınız yoxdursa.
  • ALT (arqon-lazertrabekuloplastika) ilə uğursuz müalicə aparılıb.
  • Dərmanlarla GDT kompensasiya edilmirsə əməliyyatdan qorxursuzsa.

Əgər SLT kömək etməsə?

SLT müalicəni keçən pasientlərin 25%- dən 75%-dək GDT azaldır.

Nəüçün GDT tənzimləmək vacibdir ?

Gözdaxili maye daimi gözdə əmələ gəlir və balanslaşmış şəkildə sirkulyasiya edir, büllur, buynuz qişanı qidalandırır. Drenaj bağlandıqda GDT artır, açıq bucaqlı qlaukoma yaranır. Görməni saxlamaq üçün təzyiqi salmaq, controlda saxlamaq lazımdır.

Digər müalicə üsulları hansılardır?

  • Dərman müalicəsi açıqbucaqlı qlaukomada ən çox istifadə olunan üsuldur onun əks təsirləri var, hər pasient üçün uyğun deyil. Həmçinin siz hər gün damcı tökməyi unutmamalısız.
  • Qeyri cərrahi yollar kömək etmirsə yeni drenaj açmaq üçün əməliyyat oluna bilərsiz. Bu invaziv metod olub, yüksək təhlükəsi (qanaxma və infeksiya ) vardir.
  • ALT - əvvəllər qlaukomanın müalicəsində geniş istifadə olunurdu. Bir çox əla və təsirləri vardır – gözün zədələnməsi, daimi çapığın yaranması.