info@amt-klinika.com, amtklinika@mail.ru
(+994 12) 596 52 55, (+994 12) 596 53 55, (+994 55) 400 52 55


Cavanlıq-yumşaq, sağlam dəri, parlaq alma kimi yanaqlar, nurlu və işıqlı çöhrə, qamət deməkdir. Dərinin toxumlarını hər zaman təravətli saxlamaq üçün və bərpa etmək  üçün - Biorevitalizasiya metodu  istifadə olunur. Bu metod toxumaların restruksiyanı hialuron turşusu ilə aparır. Preparat ekoloji təmiz, bizim orqanizimlə üzləşən  maddədir.Toxumalara  yayılaraq onları intensiv nəmləndirir və stimulyasiya edir. Biorevitalizasiya dərinin  bir necə vəzifələrini - bərpa, qırışlarındoldurulması, relyefin hamarlaşması, nəmləndirilməsini yerinə yetirir.

-------------------------------

 

Özünü gənc hiss etmək-elə gənc olmaq deməkdir,qalan məsələləri isə peşəkarlara həvalə edin.

Cavanlıq-təkcə qırışsız sima demək deyildir.

          Cavanlıq-yumşaq, sağlam dəri, parlaq alma kimi yanaqlar, nurlu və işıqlı çöhrə, qamət deməkdir. Dərinin toxumlarını hər zaman təravətli saxlamaq üçün və bərpa etmək  üçün - Biorevitalizasiya metodu  istifadə  olunur. Bu metod toxumaların restruksiyanı hialuron turşusu ilə aparır. Preparat ekoloji təmiz, bizim orqanizimlə üzləşən  maddədir.Toxumalara  yayılaraq onları intensiv nəmləndirir və stimulyasiya edir. Biorevitalizasiya dərinin  bir necə vəzifələrini - bərpa, qırışlarındoldurulması, relyefin hamarlaşması, nəmləndirilməsini yerinə yetirir.

          Dərinin  skalpelsiz və kəsimsiz  dartılmasında yeni Mezosaplarla tredliftinq adlanan metod kəşf olunub. Mezosaplar - ən yeni atravmatik-3D - cavanlaşma üsuludur  və  orqanizm üçün tamamilə təhlükəsizdir.  3D mezosaplar köməyi  ilə dəriyə yumşaqlıq və elastiklik qayıdır, sanki vizual olaraq onun yaşı 4-5 il azaldır.

          Mezosaplar: burun-dodaq, dodaq-buxaq, gözətrafı, alın qırışları tarazlaşdırır.Öz dərinizə Mezosaplar prosedurunun köməyi ilə əbədi gənclik bəxş edin.

          Biz üzümüzün dərisinə nə qədər qulluq etsək də onun gözəlliyini və gəncliyini daimi cəhd göstərsək də hər halda illər keçdikcə üzümüzdə elə qırışlar əmələ qəlir ki, onları aradan qaldırmağa nə cürbəcür kremlərin, nə də maskaların gücü  çatmaz.  İllər öz işini görür və bizim  istər-istəməz  həkim-kosmetoloqa və plastik  cerrahla məsləhətləşmək zərurəti yaranır. Və həkimlər cavanlaşmanın radikal metodlarını seçirlər. Üzdə qırışlar ilə  mübarizə etmək metodlarından da biri Botoks iynəsidir. Hər gün biz üz əzələlərimiz  15000 -ə yaxın hərəkət edir. Bunun nəticəsində 30 yaşına çatanda alnında, qaşın arasında, gözlərimizin ətrafında qırış torları əmələ gəlir. Hazırda gəncliyə qaytarmağın ən effektli, ən tez, ən əsas, ən təhlükəsiz yeganə üsulu Botoks  iynəsidir.

          Qeyri-radikal təbii korreksiya metodların populyarlığı ildən-ilə artır, bioloji yaşından asılı olmayaraq cavan görünmək istəyi təkcə növbəti  dəb deyil,həmdə müasir,uğur qazanan şəxsiyyətin qarşısında cəmiyyətin qoyduğu yeni tələbdir.

Əfəndiyeva Sevda