info@amt-klinika.com, amtklinika@mail.ru
(+994 12) 596 52 55, (+994 12) 596 53 55, (+994 55) 400 52 55

AMT-klinikanın Laborator müayinələri çox geniş spektorda aparılır: 250-dən yuxarı qanın laborator müayinəsi, məlum olan infeksiyaların dəqiq diaqnostikası. Bizim laboratoriyamız Avropanın və ABŞ-ın aparicı şirkətlərinin müasir avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur,  burada keyfiyyətə çox səviyyəli nəzarət sisteminin tədbiq olunması klinikada aparılan tibbi tədqiqatların düzgün və etibarlı olmasına zəmanət verir.

-------------------------------

AMT-klinikanın Laborator müayinələri çox geniş spektorda aparılır: 250-dən yuxarı qanın laborator müayinəsi, məlum olan infeksiyaların dəqiq diaqnostikası. Bizim laboratoriyamız Avropanın və ABŞ-ın aparicı şirkətlərinin müasir avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur,  burada keyfiyyətə çox səviyyəli nəzarət sisteminin tədbiq olunması klinikada aparılan tibbi tədqiqatların düzgün və etibarlı olmasına zəmanət verir.